spoločnosti Pedro SK, s.r.o., Hollého 1175/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45538751, DIČ: 2023161921, IČ DPH : SK2023161921, reg. na Okr. súde Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 23043/R

Zákonné vrátenie tovaru

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") má každý kupujúci právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar predávajúcemu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie: stiahnuť formulár 

Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar. V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

- výrobok musí byť vrátený v nepoškodenom stave.

- výrobok nesmie preukazovať známky používania.

- výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky (visačky) a všetko príslušenstvo.

- zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim.

V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených náležitostí bude kupujúcemu vrátená plná kúpna cena do 14 dní od odstúpení od zmluvy. 

V prípade, že sa rozhodnete v tejto lehote vrátiť zakúpený tovar, informujte nás o tom prosím prostredníctvom elektronickej pošty na adrese objednávky@pedro-tuning.sk ešte pred doručením tovaru do našej spoločnosti.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,    

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Hypertextový odkaz na SOI : https://www.soi.sk

SOI - https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Sledujte nás na Facebooku